26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 139kWORD 66k
Juridische mededeling - Privacybeleid