26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 146kWORD 71k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate