26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 136kWORD 70k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy