MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
za Odbor za proračun in Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni sposobnosti
(COM(2020)0404 - C9-0156/2020 - 2020/0106(COD))
Pripravljavec mnenja: Robert Hajšel

2.9.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: