Vélemény - ITRE_AD(2021)692744Vélemény
ITRE_AD(2021)692744

  VÉLEMÉNY
  az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
  az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül hely ezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
  (COM(2020)0798 - C9-0400/2020 - 2020/0353(COD))
  A vélemény előadója (*): Patrizia Toia

  29.9.2021

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: