Udtalelse - ITRE_AL(2021)680745Udtalelse
ITRE_AL(2021)680745

Udtalelse om afgørelsen om indgåelse på Unionens vegne af handels- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side og af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om sikkerhedsprocedurer for udveksling og beskyttelse af klassificerede informationer (2020/0382(NLE))

1.2.2021

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: