Arvamus - ITRE_AL(2021)680745Arvamus
ITRE_AL(2021)680745

Arvamus, mis käsitleb otsust ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (2020/0382(NLE))

1.2.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: