Nuomonė - ITRE_AL(2021)680745Nuomonė
ITRE_AL(2021)680745

Nuomonė dėl sprendimo dėl Europos Sąjungos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo ir Europos Sąjungos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės susitarimo dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos saugumo procedūrų sudarymo Sąjungos vardu (2020/0382(NLE))

1.2.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: