Stanovisko - ITRE_AL(2021)680745Stanovisko
ITRE_AL(2021)680745

Stanovisko k rozhodnutiu o uzavretí Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností v mene Únie (2020/0382(NLE))

1.2.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: