Mnenje o sklepu o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani in Sporazuma glede varnostnih postopkov pri izmenjavi in varovanju tajnih podatkov med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska(2020/0382(NLE))

1.2.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: