Yttrande - ITRE_AL(2021)680745Yttrande
ITRE_AL(2021)680745

Yttrande över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, och av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om säkerhetsförfaranden för utbyte och skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (2020/0382(NLE))

1.2.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: