Ændringsforslag - ITRE_AM(2012)496524Ændringsforslag
ITRE_AM(2012)496524

ÆNDRINGSFORSLAG
28 - 170
Udkast til betænkning
Giles Chichester
(PE491.251v01-00)
om forslag til Rådets forordning om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien, Litauen og Slovakiet
Forslag til forordning
(COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE))

4.10.2012

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: