Amendementen - ITRE_AM(2012)496524Amendementen
ITRE_AM(2012)496524

AMENDEMENTEN
28 - 170
Ontwerpverslag
Giles Chichester
(PE491.251v01-00)
Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma's voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije
Voorstel voor een verordening
(COM(2011)0783 - C7-0514/2011 - 2011/0363(NLE))

4.10.2012

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: