Ændringsforslag - ITRE_AM(2016)580478Ændringsforslag
ITRE_AM(2016)580478

Udkast til betænkning
Werner Langen
(PE575.127v01-00)
Mod en ny udformning af energimarkedet
(COM(2015)0340 - 2015/2322(INI))

29.3.2016

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: