Ændringsforslag - ITRE_AM(2016)580478Ændringsforslag
ITRE_AM(2016)580478

  Udkast til betænkning
  Werner Langen
  (PE575.127v01-00)
  Mod en ny udformning af energimarkedet
  (COM(2015)0340 - 2015/2322(INI))

  29.3.2016

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: