Tarkistukset - ITRE_AM(2016)580478Tarkistukset
ITRE_AM(2016)580478

  Mietintöluonnos
  Werner Langen
  (PE575.127v01-00)
  Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta
  (COM(2015)0340 - 2015/2322(INI))

  29.3.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: