Pakeitimai - ITRE_AM(2016)580478Pakeitimai
ITRE_AM(2016)580478

  Pranešimo projektas
  Werner Langen
  (PE575.127v01-00)
  Naujo energijos rinkos modelio kūrimas
  (COM(2015) 0340 - 2015/2322(INI))

  29.3.2016

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: