15.4.2016
ITRE_AM(2016)580662
ÆNDRINGSFORSLAG
39 - 115
Udkast til betænkning
Barbara Kappel
(PE578.472v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien
Forslag til forordning
(COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 433kWORD 811k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik