15.4.2016
ITRE_AM(2016)580662
AMENDEMENTEN
39 - 115
Ontwerpverslag
Barbara Kappel
(PE578.472v01-00)
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken over de prijzen van aardgas en elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 2008/92/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een communautaire procedure inzake de doorzichtigheid van de prijzen van gas en elektriciteit voor industriële eindverbruikers
Voorstel voor een verordening
(COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 438kWORD 840k
Juridische mededeling - Privacybeleid