Ændringsforslag - ITRE_AM(2017)602917Ændringsforslag
ITRE_AM(2017)602917

Draft report
Soledad Cabezón Ruiz
(PE600.940v01-00)
Assessment of Horizon 2020 implementation in view of its interim evaluation and the Framework Programme 9 proposal
(2016/2147(INI))

4.4.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: