Módosítások - ITRE_AM(2017)602917Módosítások
ITRE_AM(2017)602917

Jelentéstervezet
Soledad Cabezón Ruiz
(PE600.940v01-00)
A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése a program időközi értékelésének és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében
(2016/2147(INI))

4.4.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: