Emendi - ITRE_AM(2017)602917Emendi
ITRE_AM(2017)602917

Abbozz ta' rapport
Soledad Cabezón Ruiz
(PE600.940v01-00)
Il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Orizzont 2020 fid-dawl tal-evalwazzjoni interim tiegħu u l-proposta tal-Programm Qafas 9
(2016/2147(INI))

4.4.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: