Ændringsforslag - ITRE_AM(2017)602937Ændringsforslag
ITRE_AM(2017)602937

ÆNDRINGSFORSLAG
163 - 441
Udkast til betænkning
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation
Forslag til forordning
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

4.4.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: