Amendementen - ITRE_AM(2017)602937Amendementen
ITRE_AM(2017)602937

AMENDEMENTEN
163 - 441
Ontwerpverslag
Evžen Tošenovský
(PE600.889v01-00)
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD))

4.4.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: