Muudatusettepanekud - ITRE_AM(2017)609621Muudatusettepanekud
ITRE_AM(2017)609621

MUUDATUSETTEPANEKUD
5-25
Raporti projekt
Miroslav Poche
(PE606.105v01-00)
Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte asutamine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))

7.9.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: