Pakeitimai - ITRE_AM(2017)609621Pakeitimai
ITRE_AM(2017)609621

PAKEITIMAI
5 - 25
Pranešimo projektas
Miroslav Poche
(PE606.105v01-00)
Biologinės pramonės sektorių bendrosios įmonės įsteigimas
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2017)0068 - C8-0118/2017 - 2017/0024(NLE))

7.9.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: