25.9.2017
ITRE_AM(2017)609625
ИЗМЕНЕНИЯ
762 - 1116
Проект на доклад
Кришианис Каринш
(PE597.757v01-00)
Вътрешен пазар на електроенергия (преработен текст)
Предложение за регламент
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 714kWORD 243k
Правна информация - Политика за поверителност