25.9.2017
ITRE_AM(2017)609625
AMENDAMENTELE
762 - 1116
Proiect de raport
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)
Propunere de regulament
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 756kWORD 193k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate