25.9.2017
ITRE_AM(2017)609625
ÄNDRINGSFÖRSLAG
762 - 1116
Förslag till betänkande
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Den inre marknaden för el (omarbetning)
Förslag till förordning
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 651kWORD 178k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy