28.9.2017
ITRE_AM(2017)609627
ИЗМЕНЕНИЯ
311 - 651
Проектодоклад
Кришианис Каринш
(PE597.758v01-00)
Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
Предложение за директива
(COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 660kWORD 217k
Правна информация - Политика за поверителност