Pozměňovací návrhy - ITRE_AM(2017)609627Pozměňovací návrhy
ITRE_AM(2017)609627

  POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
  311 - 651
  Návrh zprávy
  Krišjānis Kariņš
  (PE597.758v01-00)
  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
  Návrh směrnice
  (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: