28.9.2017
ITRE_AM(2017)609627
ÆNDRINGSFORSLAG
311 - 651
Udkast til betænkning
Krišjānis Kariņš
(PE397.758v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet
Forslag til direktiv
(COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 602kWORD 197k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik