28.9.2017
ITRE_AM(2017)609627
MUUDATUSETTEPANEKUD
311-651
Raporti projekt
Krišjānis Kariņš
(PE597.758v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
Ettepanek võtta vastu direktiiv
(COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 586kWORD 169k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika