28.9.2017
ITRE_AM(2017)609627
TARKISTUKSET
311 - 651
Mietintöluonnos
Krišjānis Kariņš
(PE597.758v01-00)
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 605kWORD 222k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö