Amandmani - ITRE_AM(2017)609627Amandmani
ITRE_AM(2017)609627

  AMANDMANI
  311 - 651
  Nacrt izvješća
  Krišjānis Kariņš
  (PE597.758v01-00)
  Prijedlog direktivePrijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)
  Prijedlog direktive
  (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: