Pakeitimai - ITRE_AM(2017)609627Pakeitimai
ITRE_AM(2017)609627

  PAKEITIMAI
  311-651
  Pranešimo projektas
  Krišjānis Kariņš
  (PE597.758v01-00)
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)
  Pasiūlymas dėl direktyvos
  (COM(2016) 0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

  28.9.2017

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: