28.9.2017
ITRE_AM(2017)609627
ÄNDRINGSFÖRSLAG
311 - 651
Förslag till betänkande
Krišjānis Kariņš
(PE597.758v01-00)
Gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)
Förslag till direktiv
(COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 593kWORD 209k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy