14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
ИЗМЕНЕНИЯ
201 - 233
Проект на доклад
Флавио Дзанонато
(PE606.138v01-00)
Готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор
Предложение за регламент
(COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 215kWORD 96k
Правна информация - Политика за поверителност