14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
AMANDMANI
201 - 233
Nacrt izvješća
Flavio Zanonato
(PE606.138v01-00)
Pripremljenost za rizike u sektoru električne energije
Prijedlog uredbe
(COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 207kWORD 85k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti