14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
GROZĪJUMI Nr.
201 - 233
Ziņojuma projekts
Flavio Zanonato
(PE606.138v01-00)
Riskgatavība eletroenerģijas sektorā
Regulas priekšlikums
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 216kWORD 75k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika