14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
AMENDEMENTEN
201 - 233
Ontwerpverslag
Flavio Zanonato
(PE606.138v01-00)
Risicoparaatheid in de elektriciteitssector
voorstel voor een verordening
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 218kWORD 75k
Juridische mededeling - Privacybeleid