14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
AMENDAMENTELE
201 - 233
Proiect de raport
Flavio Zanonato
(PE606.138v01-00)
Pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice
Propunere de regulament
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 215kWORD 75k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate