14.9.2017
ITRE_AM(2017)610658
ÄNDRINGSFÖRSLAG
201 - 233
Förslag till betänkande
Flavio Zanonato
(PE606.138v01-00)
Riskberedskap inom elsektorn
Förslag till förordning
(COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 213kWORD 75k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy