Pozměňovací návrhy - ITRE_AM(2017)610740Pozměňovací návrhy
ITRE_AM(2017)610740

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1117 - 1360
Návrh zprávy
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
Návrh nařízení
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: