Muudatusettepanekud - ITRE_AM(2017)610740Muudatusettepanekud
ITRE_AM(2017)610740

MUUDATUSETTEPANEKUD
1117-1360
Raporti projekt
Krišjānis Kariņš
Elektrienergia siseturg (uuesti sõnastatud)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: