Amandmani - ITRE_AM(2017)610740Amandmani
ITRE_AM(2017)610740

AMANDMANI
1117 - 1360
Nacrt izvješća
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Unutarnje tržište električne energije (preinaka)
Prijedlog uredbe
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: