Módosítások - ITRE_AM(2017)610740Módosítások
ITRE_AM(2017)610740

MÓDOSÍTÁS:
1117 - 1360
Jelentéstervezet
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
A villamos energia belső piaca (átdolgozás)
Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: