Pakeitimai - ITRE_AM(2017)610740Pakeitimai
ITRE_AM(2017)610740

PAKEITIMAI
1117-1360
Pranešimo projektas
Krišjānis Kariņš
Elektros energijos vidaus rinka (nauja redakcija)
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2016) 0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))

25.9.2017

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: