Emendi - ITRE_AM(2017)610740Emendi
ITRE_AM(2017)610740

EMENDI
1117 - 1360
Abbozz ta' rapport
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Is-suq intern għall-elettriku (riformulazzjoni)
Proposta għal regolament
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: