Amendementen - ITRE_AM(2017)610740Amendementen
ITRE_AM(2017)610740

AMENDEMENTEN
1117 - 1360
Ontwerpverslag
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Interne markt voor elektriciteit (herschikking)
Voorstel voor een verordening
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: