Poprawki - ITRE_AM(2017)610740Poprawki
ITRE_AM(2017)610740

POPRAWKI
1117 - 1360
Projekt sprawozdania
Krišjānis Kariņš
(PE597.757v01-00)
Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (wersja przekształcona)
Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

25.9.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: